పరీక్ష 2తేదీ:
పరీక్షలో గడిపిన సమయం::
Score:


Thu Feb 22, 2024

0/10

ఒక పదంపై క్లిక్ చేయండి
1. మన ఇద్దరం
दोनों   See hint
2. స్త్రీకి నారింజ మరియు పంపర పనస ఇష్టం
को संतरे का रस और चकोतरे का रस अच्छा लगता है   See hint
3. కిటికీలను ఎవరు శుభ్రం చేస్తారు?
खिड़कियाँ कौन साफ़ कर रहा ,   See hint
4. నేను సిటీ సెంటర్ కి వెళ్ళాలి
मैं जाना चाहता / चाहती हूँ   See hint
5. నేను స్టేషన్ కి ఎలా వెళ్ళాలి?
स्टेशन कैसे जाऊँ?   See hint
6. నాకు మీట్ లేకుండా ఎమైనా ఉంటే అది కావాలి
मुझे मांस के बिना चाहिए   See hint
7. పర్యటన ఎప్పుడు మొదలవుతుంది?
समूह दौरा कब होता है?   See hint
8. మీ సన్-గ్లాస్ లను తేసుకెళ్ళండి
चश्मा ले जाओ   See hint
9. నగల విభాగం ఎక్కడ ఉంది?
का विभाग कहाँ है?   See hint
10. నాకు ఒక ఉంగరం మరియు ఒక జత చెవి రింగులు కావాలి
मुझे अंगूठी और झुमके चाहिएँ   See hint