50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


02/08/2023
34
0
0:00 sec
Yes
Test 34      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.Кога ще стигнем границата?Kada smo na ?  
2.5 [пет]5 [ ]  
3.От колко време сте болен?Koliko dugo ste bolesni?  
4.Три и петнадесет е. i petnaest je.  
5.Кога започва представлението? počinje prikazivanje?  
6.Моля, дайте ми дребни банкноти.Molim Vas, dajte mi novac u apoenima.  
7.предпочетам да пия кафеpijem radje  
8.Къде има батерия? je baterija?  
9.Искам да купя един вестник.Hoću kupiti .  
10.Трябват ми бюро и етажерка. pisaći stol i police.  
11.немската история povijest  
12.Там има ресторант.Tamo je .  
13.чувствам се добреdobro se  
14.не рядко  
15.Къде са пингвините?Gdje su ?