Числа

Повечето езици имат бройни системи и те могат да варират доста. Превъртете надолу, за да откриете и научите интересни бройни системи от цял свят.

Кликнете върху число

number container
1
[jedan]

[едно]
+number container
2
[dva]

[две]
+number container
3
[tri]

[три]
+number container
4
[četiri]

[четири]
+number container
5
[pet]

[пет]
+number container
6
[šest]

[шест]
+number container
7
[sedam]

[седем]
+number container
8
[osam]

[осем]
+number container
9
[devet]

[девет]
+number container
10
[deset]

[десет]
+