Игри

Брой изображения : 2 Брой опции : 3 Време в секунди : 6 Показани езици : Показване на двата езика

0

0

Запомнете изображенията!
Какво липсва?
разумен
разумното разбиване
smislen
smisleno razbijanje
правилен
правилната посока
točno
točan smjer
близък
близка лъвица
blizak
bliska lavica