Игри

Брой изображения : 2 Брой опции : 3 Време в секунди : 6 Показани езици : Показване на двата езика

0

0

Запомнете изображенията!
Какво липсва?
пазя
Ние имаме охранявана къща.
čuvati
Čuvamo našu kuću.
връзвам
Трябва да връжеш кучето навън!
privezati
Morate privezati psa vani!
разпитвам
Полицията разпитваше младата жена часове наред.
ispitivati
Policija je satima ispitivala mladu ženu.