50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


12/09/2022
35
0
0:00 sec
Yes
Test 35      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.Харесва ли Ви при нас? si trova da noi?  
2.Отворете този пакет / колет.Apra questo .  
3.Това е моята китара.Ecco la chitarra.  
4.изкъпвам се un bagno  
5.Той говори няколко езика.Parla lingue.  
6.на пазара mercato  
7.през нощтаdi / la  
8.Влакът има ли закъснение?È in ritardo treno?  
9.Студено е. freddo.  
10.Бих искал / искала да изтегля пари от сметката си. fare un prelievo dal mio conto.  
11.имам температура la febbre  
12.играя на топка a palla  
13.имам гостиavere  
14.Със ски лифта ли ще се качите?Sale con lo ?  
15.той ще бъде тук всеки моментarriverà un momento all'altro