© minnystock | Dreamstime.com

Научете азбуката Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Научете се да четете и произнасяте чужди азбуки онлайн. Налични са повече от 40 азбуки.

Азбуките са от съществено значение за изучаване, ако искате да четете и пишете на езика, който изучавате. Те предоставят полезна информация за звуците на буквите в езиците и ви помагат да звучите по-естествено, когато говорите. Превъртете надолу и изберете от над 40 азбуки, за да започнете да учите сега.

bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
a - /a/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
bi - /b/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ci - /k/, /tʃ/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
di - /d/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
e - /e/, /ɛ/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
effe - /f/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
gi - /ɡ/, /dʒ/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
acca - ∅ silent
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
i - /i/, /j/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
elle - /l/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
emme - /m/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
enne - /n/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
o - /o/, /ɔ/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
pi - /p/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
cu - /k/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
erre - /r/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
esse - /s/, /z/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ti - /t/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
u - /u/, /w/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
vi, vu - /v/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
zeta - /ts/, /dz/