Игри

Брой изображения : 2 Брой опции : 3 Време в секунди : 6 Показани езици : Показване на двата езика

0

0

Запомнете изображенията!
Какво липсва?
отгоре
Хеликоптерите летят отгоре.
sopra
Gli elicotteri volano sopra.
безопасен
Улиците ни не са безопасни за велосипедисти.
sicuro
Le nostre strade non sono sicure per i ciclisti.
в бъдеще
В бъдеще ще бъдат построени много апартаменти.
in futuro
In futuro, verranno costruiti molti appartamenti.