Игри

Брой изображения : 2 Брой опции : 3 Време в секунди : 6 Показани езици : Показване на двата езика

0

0

Запомнете изображенията!
Какво липсва?
избирам
Трудно е да избереш правилния.
scegliere
È difficile scegliere quello giusto.
ползвам
Дъждовникът е полезен за почвата.
beneficiare
Il lombrico beneficia il suolo.
разпределям
Шефът разпределя задачите.
distribuire
Il capo distribuisce i compiti.