50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Základní:


05/08/2021
4
0
0:00 sec
Yes
Test 4      |
|
Přejít na test:

0/15

Klikněte na slovíčko!
1.odnést dopis na poštuposter lettre  
2.Jede ve člunu.Il en barque.  
3.na hladině vody la surface de l’eau  
4.Dají se tady půjčit lyže?Est-ce qu’on peut des skis ici?  
5.za hodinuau bout heure  
6.To je ale vedro!Quelle !  
7.zastavit na červenous’arrêter au rouge  
8.38 [třicet osm]38 [ ]  
9.Dám Vám injekci.Je vais faire une piqûre.  
10.Nemám drobné.Je n’ai de monnaie.  
11.sklenička na vínoun verre à  
12.Kde si mohu zatelefonovat? puis-je téléphoner?  
13.Vzbuďte / Probuďte mě v ... , prosím. vous plaît, réveillez-moi à ...  
14.jako obvykle d’habitude  
15.Chtěl / chtěla bych si otevřít účet.Je voudrais un compte.