Hry

Počet obrázků : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobrazit oba jazyky

0

0

Zapamatujte si obrázky!
Co chybí?
plavit se
Plaví se v závodu.
naviguer
Ils naviguent dans une course.
protáhnout
Občas by si člověk měl protáhnout celé tělo.
étirer
On devrait étirer tout son corps de temps en temps.
pokládat
Řemeslník pokládá novou podlahu.
poser
L’artisan pose un nouveau sol.