© Ivanbastien | Dreamstime.com

Naučte se abecedu Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Naučte se číst a používat cizí abecedy online. K dispozici je více než 40 abeced.

Chcete-li číst a psát v jazyce, který se učíte, je nezbytné se naučit abecedy. Poskytují užitečné informace o zvukech písmen v jazycích a pomáhají vám znít přirozeněji, když mluvíte. Přejděte dolů a vyberte si z více než 40 abeced a začněte se učit hned teď.

cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
a - /ɑ/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
bé - /be/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
cé - /se/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
dé - /de/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
e - /ə/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
effe - /ɛf/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
gé - /ʒe/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
ache - /aʃ/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
i - /i/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
ji - /ʒi/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
ka - /kɑ/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
elle - /ɛl/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
emme - /ɛm/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
enne - /ɛn/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
o - /o/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
pé - /pe/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
qu - /ky/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
erre - /ɛʁ/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
esse - /ɛs/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
té - /te/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
u - /y/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
vé - /ve/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
double vé - /dubləve/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
ixe - /iks/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
i grec - /iɡʁɛk/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
zède - /zɛd/