Hry

Počet obrázků : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobrazit oba jazyky

0

0

Zapamatujte si obrázky!
Co chybí?
v minulosti
V minulosti neexistovaly mobilní telefony.
dans le passé
Dans le passé, il n‘y avait pas de téléphones portables.
obvykle
Obvykle kouří po jídle.
habituellement
Elle fume habituellement après avoir mangé.
obzvláště
Tyto ptáci jsou obzvláště barevní.
surtout
Ces oiseaux sont surtout colorés.