50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Basic:


05/27/2022
33
0
0:00 sec
Yes
Test 33      |
|
Go to test:

0/15

Click on a word!
1.Is the museum open on Thursdays?Má muzeum ve otevřeno?  
2.I want to go to the kiosk / newspaper stand to buy a newspaper.Chci ke stánku koupit noviny.  
3.I would like a room with a shower. pokoj se sprchou.  
4.It's simply grand!To je výborné! / To je !  
5.Japan is in Asia. leží v Asii.  
6.it's exactly 5 o'clock přesně pět hodin  
7.to have a mind to / to feel likemít chuť... (inf.) / mít na... (akk.)  
8.They learn Russian. se učí rusky.  
9.Take a left at the corner. rohu zahněte doleva.  
10.Good morning! / How do you do? ráno! / Dobrý den!  
11.The seventh day is Sunday. den je neděle.  
12.to break one's legzlomit si  
13.How long does the journey to Berlin take?Jak dlouho trvá cesta do ?  
14.Please give me a receipt.Prosím, mi účet.  
15.to have one's own carmít vlastní