Date:
Time spent on test::


03/20/2023 22:23:44

Test 1

Mix basic and advanced

0/10

Click on a word
1. I and you
và bạn   See hint
2. one, two, three
một, , ba   See hint
3. The child likes cocoa and apple juice.
Đứa trẻ cacao và nước táo   See hint
4. The dishes are dirty.
đĩa bẩn   See hint
5. I would like to go to the airport.
Tôi đến sân bay / phi trường   See hint
6. Do you like pork?
Bạn thích thịt lợn / heo không?   See hint
7. Where is the bus stop?
Bến trạm xe buýt ở đâu?   See hint
8. Where is the castle?
Lâu đài đâu?   See hint
9. Take some suntan lotion with you.
Nhớ mang kem chống nắng   See hint
10. I need a drill and a screwdriver.
Tôi một cái máy khoan và một cái tuốc nơ vít / chìa vít   See hint