50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Basic:


11/28/2022
34
0
0:00 sec
Yes
Test 34      |
|
Go to test:

0/15

Click on a word!
1.When will we get to the border?Kdy na hranici?  
2.5 [five]5 [ ]  
3.How long have you been sick / ill?Jak dlouho jste už ?  
4.It's a quarter past three. čtvrt na čtyři.  
5.When does the show begin? začíná představení?  
6.Could you please give me small notes / bills (am.)?Dejte mi, prosím, bankovky.  
7.I prefer coffee piji kávu  
8.Where can I find a battery?Kde baterie?  
9.I want to buy a newspaper.Chci si koupit .  
10.I need a desk and a bookshelf.Potřebuji stůl a polici.  
11.the history of Germanyněmecká historie / dějiny  
12.There is a restaurant over there. je restaurace.  
13.to be wellcítit dobře  
14.pretty often  
15.Where are the penguins?Kde jsou ?