50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


10/03/2022
2
0
0:00 sec
Yes
Test 2      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Vi er her.Noi siamo .  
2.ovanfrå  
3.Eg har vore arbeidslaus i eitt år. disoccupato da un anno ormai.  
4.han studerer i Berlinstudia all'università di  
5.Han snakkar engelsk.Lui parla .  
6.Kva er det på TV?Cosa c’è in ?  
7.Kvar er nashorna? sono i rinoceronti?  
8.Er det att fleire billettar til teateret?Ci sono ancora biglietti il teatro?  
9.Kjem du frå Asia? dall’Asia?  
10.å tene på eit sal con profitto  
11.tidleg på morgonen prima mattina / all'alba  
12.særs mange folkmoltissima  
13.Kva er det på kino i kveld?Cosa c’è al cinema?  
14.det kan hende.può darsi / essere  
15.Når kjem toget til Amsterdam?A che ora arriva il treno a ?