Spiel

Antall bilder : 2 Antall alternativer : 3 Tid i sekunder : 6 Språk som vises : Vis begge språkene

0

0

Husk bildene!
Hva mangler?
forby
Nei, eg forbyr det!
proibire
No, lo proibisco!
importere
Mange varer blir importert frå andre land.
importare
Molti beni sono importati da altri paesi.
streike
Arbeidaren streiker for høgare lønn.
scioperare
Il lavoratore sciopera per un salario più alto.