50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Основни:


01/20/2022
87
0
0:00 sec
Yes
Test 87      |
|
Иди на тест:

0/15

Кликните на реч!
1.bez ikakve sumnje / nesumnjivoSin duda  
2.13 [тринаест]13 [ ]  
3.Када се завршава (туристичкa) тура?¿Cuándo acaba la guiada?  
4.31 [тридесет и један]31 [treinta y ]  
5.Gde je WC / toalet?¿Dónde está el ?  
6.Ми тражимо апотеку. buscando una farmacia.  
7.prema napred / napred adelante  
8.Требам двокреветну собу.Necesito una habitación .  
9.čistiti / pospremiti  
10.Филм је сасвим нов.La película es completamente .  
11.verovatno danas neće doćiProbablemente vendrá hoy  
12.12 [дванаест]12 [ ]  
13.Гуме су црне.Los son negros.  
14.Доле је подрум.Abajo está sótano.  
15.Мислим да је ружно.(Eso) me parece .