50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Основни:


01/27/2023
41
0
0:00 sec
Yes
Test 41      |
|
Иди на тест:

0/15

Кликните на реч!
1.uzeti lek用 药 / 服  
2.Учиш шпански.你学习西班牙 。 
3.Имаш ли пешкир?你有毛巾 ? 
4.Данас имамо времена. 我们有时间。 
5.Јесте ли често овде?您经常到这里 吗? 
6.to je veoma ljubazno od Vas 谢 您 的 好 意 
7.Не, апсолутно не.不, 绝 不会。 
8.Туш не ради.这个淋浴 好使。 
9.upravo sam hteo / htela da odem我 正 走 
10.Да ли је место слободно?这个位子是 的吗? 
11.Koliko puta? 少 次 了 ? 
12.ja sam na redu排 到 我 了 / 轮 到 了 
13.Где је кабина за пресвлачење?更衣室在 ? 
14.Јули, август, септембар, ,八月,九月 
15.on ulazi u sobu他 走 进 屋