Игре

Број слика : 2 Број опција : 3 Време у секундама : 6 Приказани језици : Прикажи оба језика

0

0

Запамтите слике!
Шта недостаје?
савити се
Када се савија, боли га леђа.
弯下身
当他弯下身时,他的背疼。
доставити
Наша ћерка доставља новине током празника.
送报
我们的女儿在假期期间送报纸。
фасцинирати
Фасциниран сам вожњом у ваздухоплову.
着迷
我对热气球之旅很着迷。