50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grundläggande:


02/08/2023
33
0
0:00 sec
Yes
Test 33      |
|
Gå till test:

0/15

Klicka på ett ord!
1.Är muséet öppet på torsdagar? 物馆星期四开放吗? 
2.Jag vill gå till kiosken, för att köpa en tidning.我要 报刊亭去买报纸。 
3.Jag skulle vilja ha ett rum med dusch. 需要一个带淋浴的房间。 
4.Det är ju härligt! 好 了 ! 
5.Japan ligger i Asien. 本位于亚洲。 
6.klockan är prick fem现 在 五 点 正 
7.ha lust till乐 /  
8.De lär sig ryska.他们学习 语。 
9.Gå runt hörnet till vänster. 拐角往左拐。 
10.God morgon! Goddag!早 上 好 ! / 好 ! 
11.Den sjunde dagen är söndag.第七 是星期天。 
12.bryta benet (av sig) 腿 
13.Hur lång tid tar resan till Berlin?到柏 要行驶多久? 
14.Ge mig ett kvitto, tack.请您给我一 收据。 
15.ha egen bil有 自 己 的 车