Spel

Antal bilder : 2 Antal alternativ : 3 Tid i sekunder : 6 Språk som visas : Visa båda språken

0

0

Memorera bilderna!
Vad saknas?
räcka fram
Hon räcker fram en skål med körsbär till mig.
Dì chū
tā xiàng wǒ dì chūle yī wǎn yīngtáo.
bära
De bär sina barn på sina ryggar.
Bèi
tāmen bèizhe tāmen de háizi.
hålla sig borta
Små barn måste hålla sig borta från byggarbetsplatsen.
Bǎochí jùlí
xiǎo háizi bìxū yuǎnlí jiànzhú gōngdì.