Spel

Antal bilder : 2 Antal alternativ : 3 Tid i sekunder : 6 Språk som visas : Visa båda språken

0

0

Memorera bilderna!
Vad saknas?
själv
Hon kan injicera sig själv.
自己
她可以给自己注射。
annars
Ett paraply är färgglatt, annars är de alla svarta.
否则
伞是彩色的,否则它们都是黑色的。
extremt
Situationen är extremt farlig.
极端
情况极端危险。