50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grundläggande:


12/06/2022
35
0
0:00 sec
Yes
Test 35      |
|
Gå till test:

0/15

Klicka på ett ord!
1.Hur trivs ni här hos oss?您喜欢 们这个地方吗? 
2.Öppna det här paketet. 开 这 个 包 裹 。 
3.Här är min gitarr.这是我的 他。 
4.ta ett bad 澡 
5.Han talar flera språk.他会说很多种 言。 
6.på (marknads)torget 场 上 
7.på natten / under natten  
8.Är tåget försenat?火车 点了吗? 
9.Det är kallt. 很冷 
10.Jag skulle vilja ta ut pengar från mitt konto.我想从账户里取 。 
11.ha feber 热 度 / 发 烧 
12.spela boll 球 
13.ha besök / gäster有 客 / 有 人 客 
14.Åker ni upp med skidliften?您乘滑雪缆车上 吗? 
15.han kommer att var här vilket ögonblick som helst他 随 时 可 到 达