50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grundläggande:


11/27/2022
82
0
0:00 sec
Yes
Test 82      |
|
Gå till test:

0/15

Klicka på ett ord!
1.Ni måste vänta. 必 须 等 待 。 
2.en gång till / på nytt 新 
3.I det här landet finns det allt för många arbetslösa.这个 家有太多失业者。 
4.Kör mig till den här adressen.请您把我送到这 地址。 
5.Jag tror, att det här är min plats.我想这个位置 我的。 
6.Huvudstäderna är stora och bullriga.首都都是 大又吵的。 
7.Kan ni visa mig det på kartan, tack.请 在 地 图 上 指 我 看 。 
8.ge sig iväg 路 
9.i fjällen在 山  
10.ta / lämna till posten 到 邮 局 / 带 到 邮 局 
11.kalla på doktorn / läkaren 人 去 叫 大 夫 / 医 生 
12.vinna med sju mot fem以 七 比 五 取  
13.Hur tungt är paketet?这个邮 多重? 
14.Den femte månaden är maj. 个月份是五月 
15.modern 亲