50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Temel:


01/29/2023
82
0
0:00 sec
Yes
Test 82      |
|
Teste gidin:

0/15

Bir kelimeye tıklayın!
1.Beklemeniz/Beklemen gerek. müssen warten.  
2.bir kez/kere daha / yeniden / von neuem  
3.Bu ülkede çok işsiz var.In Land gibt es zu viele Arbeitslose.  
4.Beni bu adrese götürünüz.Fahren Sie zu dieser Adresse.  
5.Zannedersem burası benim yerim.Ich glaube, ist mein Platz.  
6.Başkentler büyük ve gürültülüdür.Die sind groß und laut.  
7.Lütfen kartta/haritada gösterir misiniz? zeigen Sie mir das auf der Karte.  
8.yola çıkmak/koyulmaksich auf den Weg  
9.dağlarda Gebirge  
10.postaya vermekzur bringen / schaffen  
11.doktoru aldırtmak/getirtmekden / Arzt holen lassen  
12.yedi beş kazanmaksieben zu fünf  
13.Paketin ağırlığı ne kadar? schwer ist das Paket?  
14.Beşinci ay Mayıstır.Der fünfte Monat ist Mai.  
15.annedie