Oyunlar

Resim sayısı : 2 Seçenek sayısı : 3 Saniye cinsinden süre : 6 Görüntülenen diller : Her iki dili de göster

0

0

Görüntüleri ezberleyin!
Ne eksik?
önünde
Pantolonun önünde bir düğme eksik.
vorn
Vorn an der Hose fehlt ein Knopf.
bakılmaksızın
Ne kadar içtiğine bakılmaksızın umursamıyor.
egal
Ihm ist egal, wie viel er trinkt.
hissetmek gibi
Bugün üzgün hissediyorum.
zumute
Mir ist heute traurig zumute.