Oyunlar

Resim sayısı : 2 Seçenek sayısı : 3 Saniye cinsinden süre : 6 Görüntülenen diller : Her iki dili de göster

0

0

Görüntüleri ezberleyin!
Ne eksik?
ilgisiz
ilgisiz adamlar
unbeteiligt
die unbeteiligten Männer
mantıklı
mantıklı bir düzen
logisch
eine logische Anordnung
güncel
güncel sıcaklık
aktuell
die aktuelle Temperatur