50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Temel:


01/29/2023
37
0
0:00 sec
Yes
Test 37      |
|
Teste gidin:

0/15

Bir kelimeye tıklayın!
1.Paskalya Yortusu’na / Paskalya nedeniyle / Paskalya Yortusu’nda Easter  
2.ben de / ben de değilim do I  
3.Lütfen tekrarlar mısınız?/yineler misiniz? repeat.  
4.neşesi/keyfi/hevesi olmamak / canı istememek not feel like  
5.merdivendeon the  
6.Bir kazağım var.I have a .  
7.ışığı açmakto switch the light  
8.Bunu pilavlı mı istersiniz? you like that with rice?  
9.Değil mi?Isn''t ?  
10.canım yanıyor / içim sızlıyorit me  
11.ondört gündein a / in two weeks (am.)  
12.af/özür dilemekto beg  
13.Devamlı sırt ağrım var.I always have pain.  
14.Lütfen yavaş konuşur musunuz?Please slowly.  
15.öğleden sonra saat beşteat 5 the evening