Oyunlar

Resim sayısı : 2 Seçenek sayısı : 3 Saniye cinsinden süre : 6 Görüntülenen diller : Her iki dili de göster

0

0

Görüntüleri ezberleyin!
Ne eksik?
süpürmek
Fırtına birçok evi sürükledi.
sweep away
The storm swept away many houses.
engellemek
Bu yol engellendi.
block
This road is blocked.
çözmek
Tabletlerin su içinde çözülmesi gerekiyor.
dissolve
The tablets must be dissolved in water.