50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Temel:


12/06/2022
83
0
0:00 sec
Yes
Test 83      |
|
Teste gidin:

0/15

Bir kelimeye tıklayın!
1.Ellerimi yıkamak istiyorum.I want to my hands.  
2.elli yaşındaat age of fifty  
3.Ne şans!/talih!/kısmet!What a piece / stroke of luck!  
4.Ben İngilizce öğreniyorum.I learn .  
5.Fotoğraf makinem var.I a camera.  
6.Ben çay içiyorum.I tea.  
7.Bir çay istiyorum.I’d a tea.  
8.Benim bir kivim ve bir kavunum var.I have a kiwi a melon.  
9.Turizm bürosu nerede?Where the tourist information office?  
10.Bir kasap arıyoruz. looking for a butcher shop.  
11.birini ziyaret etmekto pay a to someone  
12.Şu sıralar bu kitabı okuyorum.I am currently reading book.  
13.Limana gidiniz.Go the harbour / harbor (am.).  
14.62 [altmış iki]62 [ ]  
15.Sekizinci ay Ağustostur.The month is August.