Oyunlar

Resim sayısı : 2 Seçenek sayısı : 3 Saniye cinsinden süre : 6 Görüntülenen diller : Her iki dili de göster

0

0

Görüntüleri ezberleyin!
Ne eksik?
reşit
reşit genç kadın
of age
the of age young woman
paha biçilemez
paha biçilemez bir elmas
invaluable
an invaluable diamond
serin
serin bir içecek
cool
the cool drink