Oyunlar

Resim sayısı : 2 Seçenek sayısı : 3 Saniye cinsinden süre : 6 Görüntülenen diller : Her iki dili de göster

0

0

Görüntüleri ezberleyin!
Ne eksik?
doldurmak
Bir deliği dolduruyor.
stuff
She is stuffing a hole.
binmek
Yolcular biniyor.
board
The passengers are boarding.
onurlandırmak
Büyük kişilikler bir anıtla onurlandırılır.
honor
Great personalities are honored with a monument.