ตัวเลขMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

ภาษาส่วนใหญ่มีระบบตัวเลขและอาจแตกต่างกันเล็กน้อย เลื่อนลงเพื่อค้นหาและเรียนรู้ระบบตัวเลขที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลก

คลิกที่ตัวเลข

number container
1
[один]

[odyn]
[หนึ่ง]number container
2
[два]

[dva]
[สอง]number container
3
[три]

[try]
[สาม]number container
4
[чотири]

[chotyry]
[สี่]number container
5
[п’ять]

[pʺyatʹ]
[ห้า]number container
6
[шість]

[shistʹ]
[หก]number container
7
[сім]

[sim]
[เจ็ด]number container
8
[вісім]

[visim]
[แปด]number container
9
[дев’ять]

[devʺyatʹ]
[เก้า]number container
10
[десять]

[desyatʹ]
[สิบ]