ตัวเลขMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

ภาษาส่วนใหญ่มีระบบตัวเลขและอาจแตกต่างกันเล็กน้อย เลื่อนลงเพื่อค้นหาและเรียนรู้ระบบตัวเลขที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลก

คลิกที่ตัวเลข

number container
1
[one]

[หนึ่ง]number container
2
[two]

[สอง]number container
3
[three]

[สาม]number container
4
[four]

[สี่]number container
5
[five]

[ห้า]number container
6
[six]

[หก]number container
7
[seven]

[เจ็ด]number container
8
[eight]

[แปด]number container
9
[nine]

[เก้า]number container
10
[ten]

[สิบ]