ጸወታታት Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

ኣደማምጻኡ ተማሃር

ስነ-ቓላትካ ብሓድሽ ቋንቋ እናሓየልካ ዝኽርኻ ንምስልጣን ’መዘክር ጸወታና’ ፈትን። ኣብ ሓንቲ ካርድ ጠዊቕካ ምግልባጥ ጥራይ እዩ፣ ድሕሪኡ ብዝተኻእለ መጠን ካብተን ዝተረፋ ካርድታት ዝሰማማዕ ጽምዲኡ ብውሑድ ፈተነታት ክትረኽቦ ፈትን።

0

0

Memo Game

ኣሕምልቲ
ኣሕምልቲ
 
гъэцэкIэжьыныр
гъэцэкIэжьыныр
 
ኣንቴና
ኣንቴና
 
гъукIэ
гъукIэ
 
туризм
туризм
 
тхылъ мэкIай
тхылъ мэкIай
 
антеннэ
антеннэ
 
ብርጭቆ መስተዪ ሻምፓኝ
ብርጭቆ መስተዪ ሻምፓኝ
 
шъхьэкъупшъхь
шъхьэкъупшъхь
 
хэтэрыкI
хэтэрыкI
 
ካልእ ሃገር ንምርኣይ ዝግበር ዙረት
ካልእ ሃገር ንምርኣይ ዝግበር ዙረት
 
ልቢ
ልቢ
 
ከብሒ መጻሕፍቲ
ከብሒ መጻሕፍቲ
 
гу
гу
 
ምጽጋን
ምጽጋን
 
ሓጋዳይ:ቀጥቃጢ ሓጺን ወይ ወርቂ
ሓጋዳይ:ቀጥቃጢ ሓጺን ወይ ወርቂ
 
сэнэ къипщтыкIыр зэрагъэхъорэ бжъэ
сэнэ къипщтыкIыр зэрагъэхъорэ бжъэ
 
ሽክና ርእሲ
ሽክና ርእሲ
 
50l-card-blank
ኣሕምልቲ ኣሕምልቲ
50l-card-blank
гъэцэкIэжьыныр гъэцэкIэжьыныр
50l-card-blank
ኣንቴና ኣንቴና
50l-card-blank
гъукIэ гъукIэ
50l-card-blank
туризм туризм
50l-card-blank
тхылъ мэкIай тхылъ мэкIай
50l-card-blank
антеннэ антеннэ
50l-card-blank
ብርጭቆ መስተዪ ሻምፓኝ ብርጭቆ መስተዪ ሻምፓኝ
50l-card-blank
шъхьэкъупшъхь шъхьэкъупшъхь
50l-card-blank
хэтэрыкI хэтэрыкI
50l-card-blank
ካልእ ሃገር ንምርኣይ ዝግበር ዙረት ካልእ ሃገር ንምርኣይ ዝግበር ዙረት
50l-card-blank
ልቢ ልቢ
50l-card-blank
ከብሒ መጻሕፍቲ ከብሒ መጻሕፍቲ
50l-card-blank
гу гу
50l-card-blank
ምጽጋን ምጽጋን
50l-card-blank
ሓጋዳይ:ቀጥቃጢ ሓጺን ወይ ወርቂ ሓጋዳይ:ቀጥቃጢ ሓጺን ወይ ወርቂ
50l-card-blank
сэнэ къипщтыкIыр зэрагъэхъорэ бжъэ сэнэ къипщтыкIыр зэрагъэхъорэ бжъэ
50l-card-blank
ሽክና ርእሲ ሽክና ርእሲ