ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
ምሕካኽ
ከልቢ ዓጽሙ ይሓክኽ።
жевать
Собака жует свою кость.
work out
ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ’ውን ኣይሰለጠን።
получаться
В этот раз не получилось.
operate
ኣብዛ ከተማ ብዙሓት ካዚኖታት ይካየዳ።
управлять
В этом городе работает много казино.