ጸወታታት Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

ወትሃደራዊ:ሰራዊት ኩናት   »  
Куралдуу күчтөр

ስነ-ቓላትካ ብሓድሽ ቋንቋ እናሓየልካ ዝኽርኻ ንምስልጣን ’መዘክር ጸወታና’ ፈትን። ኣብ ሓንቲ ካርድ ጠዊቕካ ምግልባጥ ጥራይ እዩ፣ ድሕሪኡ ብዝተኻእለ መጠን ካብተን ዝተረፋ ካርድታት ዝሰማማዕ ጽምዲኡ ብውሑድ ፈተነታት ክትረኽቦ ፈትን።

0

0

Memo Game

ዉትህድርና
ዉትህድርና
 
жардыруу
жардыруу
 
пистолет
пистолет
 
герб
герб
 
ማስኬራ ጸረ ጋዝ
ማስኬራ ጸረ ጋዝ
 
газ маскасы
газ маскасы
 
ፊስቶ
ፊስቶ
 
ባእሲ:ኩናት
ባእሲ:ኩናት
 
кол гранатасы
кол гранатасы
 
танк
танк
 
ሽጉጥ
ሽጉጥ
 
суу астындагы кайык
суу астындагы кайык
 
ዝነቶገ ነገር
ዝነቶገ ነገር
 
күрөш
күрөш
 
ኣብ ውሽጢ ባሕሪ እትንቃሳቀስ መርከብ
ኣብ ውሽጢ ባሕሪ እትንቃሳቀስ መርከብ
 
ቦምባ ኢድ
ቦምባ ኢድ
 
куралдуу күчтөр
куралдуу күчтөр
 
ወትሃደራዊ ጃኬት
ወትሃደራዊ ጃኬት
 
50l-card-blank
ዉትህድርና ዉትህድርና
50l-card-blank
жардыруу жардыруу
50l-card-blank
пистолет пистолет
50l-card-blank
герб герб
50l-card-blank
ማስኬራ ጸረ ጋዝ ማስኬራ ጸረ ጋዝ
50l-card-blank
газ маскасы газ маскасы
50l-card-blank
ፊስቶ ፊስቶ
50l-card-blank
ባእሲ:ኩናት ባእሲ:ኩናት
50l-card-blank
кол гранатасы кол гранатасы
50l-card-blank
танк танк
50l-card-blank
ሽጉጥ ሽጉጥ
50l-card-blank
суу астындагы кайык суу астындагы кайык
50l-card-blank
ዝነቶገ ነገር ዝነቶገ ነገር
50l-card-blank
күрөш күрөш
50l-card-blank
ኣብ ውሽጢ ባሕሪ እትንቃሳቀስ መርከብ ኣብ ውሽጢ ባሕሪ እትንቃሳቀስ መርከብ
50l-card-blank
ቦምባ ኢድ ቦምባ ኢድ
50l-card-blank
куралдуу күчтөр куралдуу күчтөр
50l-card-blank
ወትሃደራዊ ጃኬት ወትሃደራዊ ጃኬት