ጸወታታት Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

ክፋል ገዛውቲ ናይ ሓደ ህንጻ/ኣፓርታማ   »  
Турак жай

ስነ-ቓላትካ ብሓድሽ ቋንቋ እናሓየልካ ዝኽርኻ ንምስልጣን ’መዘክር ጸወታና’ ፈትን። ኣብ ሓንቲ ካርድ ጠዊቕካ ምግልባጥ ጥራይ እዩ፣ ድሕሪኡ ብዝተኻእለ መጠን ካብተን ዝተረፋ ካርድታት ዝሰማማዕ ጽምዲኡ ብውሑድ ፈተነታት ክትረኽቦ ፈትን።

0

0

Memo Game

чаң соргуч
чаң соргуч
 
жалюзи
жалюзи
 
тосмо
тосмо
 
меш
меш
 
ብንፋስ እተጽሪ ማሽን:ኮምፕረሰር
ብንፋስ እተጽሪ ማሽን:ኮምፕረሰር
 
үйдүн номери
үйдүн номери
 
терезе
терезе
 
ፍኒስትራ
ፍኒስትራ
 
ሓጹር
ሓጹር
 
ባንኮ:ቆጻሪ:
ባንኮ:ቆጻሪ:
 
буфет
буфет
 
ምድጃ:እቶን
ምድጃ:እቶን
 
ዓይነ ስውር
ዓይነ ስውር
 
батир
батир
 
ምግዓዝ
ምግዓዝ
 
ቁጽሪ ገዛ
ቁጽሪ ገዛ
 
ናይ ሓደ ህንጻ ክፋል ገዛውቲ
ናይ ሓደ ህንጻ ክፋል ገዛውቲ
 
көчүү
көчүү
 
50l-card-blank
чаң соргуч чаң соргуч
50l-card-blank
жалюзи жалюзи
50l-card-blank
тосмо тосмо
50l-card-blank
меш меш
50l-card-blank
ብንፋስ እተጽሪ ማሽን:ኮምፕረሰር ብንፋስ እተጽሪ ማሽን:ኮምፕረሰር
50l-card-blank
үйдүн номери үйдүн номери
50l-card-blank
терезе терезе
50l-card-blank
ፍኒስትራ ፍኒስትራ
50l-card-blank
ሓጹር ሓጹር
50l-card-blank
ባንኮ:ቆጻሪ: ባንኮ:ቆጻሪ:
50l-card-blank
буфет буфет
50l-card-blank
ምድጃ:እቶን ምድጃ:እቶን
50l-card-blank
ዓይነ ስውር ዓይነ ስውር
50l-card-blank
батир батир
50l-card-blank
ምግዓዝ ምግዓዝ
50l-card-blank
ቁጽሪ ገዛ ቁጽሪ ገዛ
50l-card-blank
ናይ ሓደ ህንጻ ክፋል ገዛውቲ ናይ ሓደ ህንጻ ክፋል ገዛውቲ
50l-card-blank
көчүү көчүү