© Liviudumitru | Dreamstime.com

Alamin ang bokabularyo na may 50languages.com.
matuto sa pamamagitan ng iyong sariling wika!Ano ang mga pinakamahusay na paraan upang matuto ng bagong bokabularyo?

Ang pagsusulat ay isa sa mga pinakamabisang paraan para matuto ng mga bagong salita. Sa pamamagitan nito, nagiging kabisado natin ang mga salitang hindi natin karaniwang ginagamit. Subukan mong magsulat ng mga kwento o tula gamit ang mga bagong salita na natutunan. Nakakatulong din ang pagbabasa ng iba‘t ibang uri ng teksto. Sa ganitong paraan, maaaring makakita tayo ng mga salitang hindi natin kabisado. Magbasa ng mga libro, dyaryo, blog, at iba pa upang palawakin ang iyong bokabularyo. Sa tuwing natututo tayo ng bagong salita, gawing kasanayan ang paggawa ng mga pangungusap gamit ito. Ang ganitong gawain ay nagbibigay-daan upang mas maunawaan natin ang kahulugan at tamang paggamit ng salita. Isa pa, ang paggamit ng flash cards ay epektibong paraan din. Maaaring ilagay ang kahulugan ng bagong salita sa isang side at ang mismong salita sa kabilang side. Regular na pag-review sa mga flash cards ay makakatulong para maalala ang mga bagong salita. Ang mga mobile applications na nakatuon sa pag-aaral ng mga bagong salita ay makakatulong rin. Maraming apps na magagamit na nagbibigay ng mga interactive na laro at quizzes na nakakatulong sa pag-aaral ng bagong salita. Ang pakikipag-usap sa iba na gumagamit ng mga salitang nais mong matutunan ay isa ring mabisang paraan. Sa pamamagitan nito, maririnig mo ang tamang pagbigkas at paggamit ng mga bagong salita sa mga pangungusap. Maari rin tayong sumali sa mga grupo o klase na nakatuon sa pag-aaral ng mga bagong salita. Sa ganitong paraan, makakakuha tayo ng feedback at gabay mula sa mga kasama at guro. Ang pag-aaral ng mga bagong salita ay hindi lamang nagpapalawak ng ating bokabularyo, ito rin ay nagpapalalim ng ating pang-unawa sa mundo. Ito‘y hindi isang madaling gawain ngunit sa tamang paraan, maaring ito‘y maging madali at masaya.