O’yinlar

Rasmlar soni : 2 Variantlar soni : 3 Vaqt soniyalarda : 6 Ko’rsatilgan tillar : Ikkala tilni ham ko’rsating

0

0

Rasmlarni eslab qoling!
Nima yetmayapti?
pasaytirmoq
Qish ob-havosi trafikni pasaytiradi.
impair
The wintry weather impairs traffic.
tajriba qilmoq
Siz naqshonalik kitoblari orqali ko‘plab sarguzashtlarni tajriba qilishingiz mumkin.
experience
You can experience many adventures through fairy tale books.
murchamoq
Shir ozgina murchaydi.
growl
The lion growls dangerously.