© ollirg - Fotolia | London City Of Westminster And Thames River At The Dusk
© ollirg - Fotolia | London City Of Westminster And Thames River At The Dusk

RaqamlarMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Ko’pgina tillarda raqam tizimlari mavjud va ular bir oz farq qilishi mumkin. Dunyo bo’ylab qiziqarli raqam tizimlarini kashf qilish va o’rganish uchun pastga aylantiring.

Raqamni bosing

number container
1
[one]

[bir]number container
2
[two]

[ikki]number container
3
[three]

[uch]number container
4
[four]

[tort]number container
5
[five]

[besh]number container
6
[six]

[olti]number container
7
[seven]

[etti]number container
8
[eight]

[sakkiz]number container
9
[nine]

[toqqiz]number container
10
[ten]

[on]