Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Học cách phát âm

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

email
email
 
sư tử
sư tử
 
dụng cụ
dụng cụ
 
gạch lát
gạch lát
 
e-peyam
e-peyam
 
mesafe
mesafe
 
karo
karo
 
tia nước
tia nước
 
đường đua trượt tuyết
đường đua trượt tuyết
 
hevîr
hevîr
 
khoảng cách
khoảng cách
 
jeta avê
jeta avê
 
ewlehî
ewlehî
 
kursa keşûnê
kursa keşûnê
 
sự tin cẩn
sự tin cẩn
 
şêr
şêr
 
amûr
amûr
 
bột nhào
bột nhào
 
50l-card-blank
email email
50l-card-blank
sư tử sư tử
50l-card-blank
dụng cụ dụng cụ
50l-card-blank
gạch lát gạch lát
50l-card-blank
e-peyam e-peyam
50l-card-blank
mesafe mesafe
50l-card-blank
karo karo
50l-card-blank
tia nước tia nước
50l-card-blank
đường đua trượt tuyết đường đua trượt tuyết
50l-card-blank
hevîr hevîr
50l-card-blank
khoảng cách khoảng cách
50l-card-blank
jeta avê jeta avê
50l-card-blank
ewlehî ewlehî
50l-card-blank
kursa keşûnê kursa keşûnê
50l-card-blank
sự tin cẩn sự tin cẩn
50l-card-blank
şêr şêr
50l-card-blank
amûr amûr
50l-card-blank
bột nhào bột nhào