Một trò chơi cho trẻ em và người lớn

Bạn muốn học một ngôn ngữ mới? Với 50LANGUAGES.com, điều này vô cùng dễ dàng! Hãy lựa chọn từ hơn 50 ngôn ngữ. Nhưng hãy học qua ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn.

Trò chơi Ghi nhớ

Học từ vựng

Với Trò chơi Ghi nhớ của chúng tôi, bạn có thể học hàng trăm từ trong số 42 chủ đề.

Memo Game - 50languages.com

Học cách phát âm

Tất cả các từ trong trò chơi ghi nhớ của chúng tôi đều được nói bởi người bản xứ.

Tìm điểm đối lập

Học từ vựng

Với Trò chơi Ghi nhớ của chúng tôi, bạn có thể học hàng trăm từ trong số 42 chủ đề.

Memo Game - 50languages.com

Học cách phát âm

Tất cả các từ trong trò chơi ghi nhớ của chúng tôi đều được nói bởi người bản xứ.