Κυκλοφορία     
交通

-

事故
shìgù

το ατύχημα

-

道口杆
dàokǒu gān

το οδόφραγμα

-

自行车
zìxíngchē

το ποδήλατο

-

巴士
bāshì

το λεωφορείο

-

缆车
lǎnchē

το τελεφερίκ

-

汽车
qìchē

το αυτοκίνητο

-

旅居车
lǚjū chē

το τροχόσπιτο

-

马车
mǎchē

η άμαξα

-

塞满
sāi mǎn

η συμφόρηση

-

公路
gōnglù

ο επαρχιακός δρόμος

-

游轮
yóulún

το κρουαζιερόπλοιο

-

曲线
qūxiàn

η στροφή

-

死胡同
sǐhútòng

το αδιέξοδο

-

出发
chūfā

η αναχώρηση

-

紧急刹车
jǐnjí shāchē

το φρένο έκτακτης ανάγκης

-

入口
rùkǒu

η είσοδος

-

自动扶梯
zìdòng fútī

η κυλιόμενη σκάλα

-

超重行李
chāozhòng xínglǐ

οι υπέρβαρες αποσκευές

-

出口
chūkǒu

η έξοδος

-

渡轮
dùlún

το πορθμείο

-

消防车
xiāofángchē

το πυροσβεστικό όχημα

-

飞行
fēixíng

η πτήση

-

货运车
huò yùn chē

το αυτοκίνητο εμπορευματικών μεταφορών

-

汽油
qìyóu

το αέριο / βενζίνη

-

手刹车
shǒu shāchē

το χειρόφρενο

-

直升机
zhíshēngjī

το ελικόπτερο

-

高速公路
gāosù gōnglù

η εθνική οδός

-

船屋
chuánwū

το πλωτό σπίτι

-

女士自行车
nǚshì zìxíngchē

το γυναικείο ποδήλατο

-

左转弯
zuǒ zhuǎnwān

η αριστερή στροφή

-

铁路道口
tiělù dàokǒu

η ισόπεδη διάβαση

-

火车头
huǒchētóu

η ατμομηχανή

-

地图
dìtú

ο χάρτης

-

地铁
dìtiě

το μετρό

-

轻便摩托车
qīngbiànmótuōchē

το μοτοποδήλατο

-

摩托艇
mótuō tǐng

το μηχανοκίνητο σκάφος

-

摩托车
mótuō chē

η μοτοσικλέτα

-

摩托车头盔
mótuō chē tóukuī

το κράνος μοτοσικλέτας

-

山地自行车
shāndì zìxíngchē

το ποδήλατο βουνού

-

关口
guānkǒu

το ορεινό πέρασμα

-

禁止超车区
jìnzhǐ chāochē qū

η ζώνη απαγόρευσης της προσπέρασης

-

禁止吸烟
jìnzhǐ xīyān

απαγορεύεται το κάπνισμα

-

单行道
dānxíng dào

ο μονόδρομος

-

乘客
chéngkè

ο επιβάτης

-

喷气式客机
pēnqì shì kèjī

το επιβατικό αεροσκάφος

-

行人
xíngrén

ο πεζόδρομος

-

飞机
fēijī

το αεροπλάνο

-

坑洞
kēng dòng

η λακκούβα

-

螺旋桨飞机
luóxuánjiǎng fēijī

το αεροσκάφος ελίκων

-

铁路
tiělù

η σιδηροδρομική γραμμή

-

铁路桥
tiělù qiáo

η σιδηροδρομική γέφυρα

-

坡道
pō dào

η ράμπα

-

优先行使
yōuxiān xíngshǐ

το δικαίωμα διόδου

-

道路
dàolù

ο δρόμος

-

座位排
zuòwèi pái

η σειρά καθισμάτων

-

滑板车
huábǎn chē

το σκούτερ

-

旅行指南
lǚxíng zhǐnán

ο οδοδείκτης

-

雪橇
xuěqiāo

το έλκηθρο

-

雪地车
xuě dì chē

το όχημα χιονιού

-

速度
sùdù

η ταχύτητα

-

限速
xiàn sù

το όριο ταχύτητας

-

车站
chēzhàn

ο σταθμός

-

轮船
lúnchuán

το ατμόπλοιο

-

车站
chēzhàn

η στάση

-

路牌
lùpái

η πινακίδα

-

童车
tóngchē

το βρεφικό καρότσι

-

地铁站
dìtiě zhàn

ο σταθμός του μετρό

-

车票
chēpiào

το εισιτήριο

-

行车时间表
xíngchē shíjiān biǎo

ο πίνακας αφίξεων-αναχωρήσεων

-

轨道
guǐdào

η γραμμή τρένου

-

道岔
dàochà

η αλλαγή γραμμής τρένου

-

拖拉机
tuōlājī

το τρακτέρ

-

交通
jiāotōng

η κίνηση

-

交通阻塞
jiāotōng zǔsè

η κυκλοφοριακή συμφόρηση

-

红绿灯
hónglǜdēng

ο φωτεινός σηματοδότης

-

交通标志
jiāotōng biāozhì

η πινακίδα κυκλοφορίας

-

火车
huǒchē

το τρένο

-

火车旅行
huǒchē lǚxíng

η βόλτα με τρένο

-

运输
yùnshū

η μεταφορά

-

三轮车
sānlúnchē

το τρίκυκλο

-

卡车
kǎchē

το φορτηγό

-

双向行车
shuāngxiàng xíngchē

η αμφίδρομη κίνηση

-

地下通道
dìxià tōngdào

η υπόγεια διάβαση

-

飞艇
fēitǐng

το ζέπελιν / αερόπλοιο

-
事故
shìgù
το ατύχημα

-
道口杆
dàokǒu gān
το οδόφραγμα

-
自行车
zìxíngchē
το ποδήλατο

-
小船
xiǎochuán
η βάρκα

-
巴士
bāshì
το λεωφορείο

-
缆车
lǎnchē
το τελεφερίκ

-
汽车
qìchē
το αυτοκίνητο

-
旅居车
lǚjū chē
το τροχόσπιτο

-
马车
mǎchē
η άμαξα

-
塞满
sāi mǎn
η συμφόρηση

-
公路
gōnglù
ο επαρχιακός δρόμος

-
游轮
yóulún
το κρουαζιερόπλοιο

-
曲线
qūxiàn
η στροφή

-
死胡同
sǐhútòng
το αδιέξοδο

-
出发
chūfā
η αναχώρηση

-
紧急刹车
jǐnjí shāchē
το φρένο έκτακτης ανάγκης

-
入口
rùkǒu
η είσοδος

-
自动扶梯
zìdòng fútī
η κυλιόμενη σκάλα

-
超重行李
chāozhòng xínglǐ
οι υπέρβαρες αποσκευές

-
出口
chūkǒu
η έξοδος

-
渡轮
dùlún
το πορθμείο

-
消防车
xiāofángchē
το πυροσβεστικό όχημα

-
飞行
fēixíng
η πτήση

-
货运车
huò yùn chē
το αυτοκίνητο εμπορευματικών μεταφορών

-
汽油
qìyóu
το αέριο / βενζίνη

-
手刹车
shǒu shāchē
το χειρόφρενο

-
直升机
zhíshēngjī
το ελικόπτερο

-
高速公路
gāosù gōnglù
η εθνική οδός

-
船屋
chuánwū
το πλωτό σπίτι

-
女士自行车
nǚshì zìxíngchē
το γυναικείο ποδήλατο

-
左转弯
zuǒ zhuǎnwān
η αριστερή στροφή

-
铁路道口
tiělù dàokǒu
η ισόπεδη διάβαση

-
火车头
huǒchētóu
η ατμομηχανή

-
地图
dìtú
ο χάρτης

-
地铁
dìtiě
το μετρό

-
轻便摩托车
qīngbiànmótuōchē
το μοτοποδήλατο

-
摩托艇
mótuō tǐng
το μηχανοκίνητο σκάφος

-
摩托车
mótuō chē
η μοτοσικλέτα

-
摩托车头盔
mótuō chē tóukuī
το κράνος μοτοσικλέτας

-
女摩托车驾驶员
nǚ mótuō chē jiàshǐ yuán
ο μοτοσικλετιστής

-
山地自行车
shāndì zìxíngchē
το ποδήλατο βουνού

-
关口
guānkǒu
το ορεινό πέρασμα

-
禁止超车区
jìnzhǐ chāochē qū
η ζώνη απαγόρευσης της προσπέρασης

-
禁止吸烟
jìnzhǐ xīyān
απαγορεύεται το κάπνισμα

-
单行道
dānxíng dào
ο μονόδρομος

-
停车计时器
tíngchē jìshí qì
το παρκόμετρο

-
乘客
chéngkè
ο επιβάτης

-
喷气式客机
pēnqì shì kèjī
το επιβατικό αεροσκάφος

-
行人
xíngrén
ο πεζόδρομος

-
飞机
fēijī
το αεροπλάνο

-
坑洞
kēng dòng
η λακκούβα

-
螺旋桨飞机
luóxuánjiǎng fēijī
το αεροσκάφος ελίκων

-
铁路
tiělù
η σιδηροδρομική γραμμή

-
铁路桥
tiělù qiáo
η σιδηροδρομική γέφυρα

-
坡道
pō dào
η ράμπα

-
优先行使
yōuxiān xíngshǐ
το δικαίωμα διόδου

-
道路
dàolù
ο δρόμος

-
环行交通
huánxíng jiāotōng
η παράκαμψη

-
座位排
zuòwèi pái
η σειρά καθισμάτων

-
滑板车
huábǎn chē
το σκούτερ

-
电动踏板摩托车
diàndòng tàbǎn mótuō chē
το σκούτερ

-
旅行指南
lǚxíng zhǐnán
ο οδοδείκτης

-
雪橇
xuěqiāo
το έλκηθρο

-
雪地车
xuě dì chē
το όχημα χιονιού

-
速度
sùdù
η ταχύτητα

-
限速
xiàn sù
το όριο ταχύτητας

-
车站
chēzhàn
ο σταθμός

-
轮船
lúnchuán
το ατμόπλοιο

-
车站
chēzhàn
η στάση

-
路牌
lùpái
η πινακίδα

-
童车
tóngchē
το βρεφικό καρότσι

-
地铁站
dìtiě zhàn
ο σταθμός του μετρό

-
出租车
chūzū chē
το ταξί

-
车票
chēpiào
το εισιτήριο

-
行车时间表
xíngchē shíjiān biǎo
ο πίνακας αφίξεων-αναχωρήσεων

-
轨道
guǐdào
η γραμμή τρένου

-
道岔
dàochà
η αλλαγή γραμμής τρένου

-
拖拉机
tuōlājī
το τρακτέρ

-
交通
jiāotōng
η κίνηση

-
交通阻塞
jiāotōng zǔsè
η κυκλοφοριακή συμφόρηση

-
红绿灯
hónglǜdēng
ο φωτεινός σηματοδότης

-
交通标志
jiāotōng biāozhì
η πινακίδα κυκλοφορίας

-
火车
huǒchē
το τρένο

-
火车旅行
huǒchē lǚxíng
η βόλτα με τρένο

-
有轨电车
yǒu guǐ diànchē
το τραμ

-
运输
yùnshū
η μεταφορά

-
三轮车
sānlúnchē
το τρίκυκλο

-
卡车
kǎchē
το φορτηγό

-
双向行车
shuāngxiàng xíngchē
η αμφίδρομη κίνηση

-
地下通道
dìxià tōngdào
η υπόγεια διάβαση

-
方向盘
fāngxiàngpán
ο τροχός

-
飞艇
fēitǐng
το ζέπελιν / αερόπλοιο