Λεξιλόγιο

Μάθετε τα επιρρήματα – Κινεζικά (Απλοποιημένα)

外面
我们今天在外面吃饭。
Wàimiàn
wǒmen jīntiān zài wàimiàn chīfàn.
έξω
Τρώμε έξω σήμερα.
上面
他爬上屋顶坐在上面。
Shàngmiàn
tā pá shàng wūdǐng zuò zài shàngmiàn.
πάνω
Ανεβαίνει στη στέγη και κάθεται πάνω.
再次
他再次写下了所有的东西。
Zàicì
tā zàicì xiě xiàle suǒyǒu de dōngxī.
ξανά
Τα γράφει όλα ξανά.
为什么
他为什么邀请我吃晚饭?
Wèishéme
tā wèishéme yāoqǐng wǒ chī wǎnfàn?
γιατί
Γιατί με προσκαλεί για δείπνο;
总是
这里总是有一个湖。
Zǒng shì
zhèlǐ zǒng shì yǒu yīgè hú.
πάντα
Εδώ υπήρχε πάντα μια λίμνη.
再次
他们再次见面。
Zàicì
tāmen zàicì jiànmiàn.
πάλι
Συναντήθηκαν πάλι.
人们不应该绕过问题。
Rào
rénmen bù yìng gāi ràoguò wèntí.
γύρω
Δεν πρέπει να μιλάς γύρω από ένα πρόβλημα.
已经
这房子已经被卖掉了。
Yǐjīng
zhè fángzi yǐjīng bèi mài diàole.
ήδη
Το σπίτι έχει ήδη πουληθεί.
明天
没人知道明天会发生什么。
Míngtiān
méi rén zhīdào míngtiān huì fāshēng shénme.
αύριο
Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει αύριο.
太多
这工作对我来说太多了。
Tài duō
zhè gōngzuò duì wǒ lái shuō tài duōle.
πάρα πολύ
Η δουλειά γίνεται πάρα πολύ για μένα.
正确地
这个词没有拼写正确。
Zhèngquè de
zhège cí méiyǒu pīnxiě zhèngquè.
σωστά
Η λέξη δεν έχει γραφτεί σωστά.
早上
早上,我工作压力很大。
Zǎoshang
zǎoshang, wǒ gōngzuò yālì hěn dà.
το πρωί
Έχω πολύ στρες στη δουλειά το πρωί.