Nature     
Thiên nhiên

-

vòng cung +

arc

-

chuồng +

barn / stable

-

vịnh +

bay

-

bãi biển +

beach

-

bong bóng +

bubble

-

hang động +

cave

-

trang trại +

farm

-

lửa +

fire

-

dấu chân +

footprint

-

địa cầu +

globe

-

vụ thu hoạch +

harvest

-

kiện cỏ khô +

hay bales

-

hồ +

lake

-

+

leaf

-

núi +

mountain

-

đại dương +

ocean

-

toàn cảnh +

panorama

-

đá tảng +

rock

-

suối +

spring

-

đầm lầy +

swamp

-

cây +

tree

-

thân cây +

tree trunk

-

thung lũng +

valley

-

quang cảnh +

view

-

tia nước +

water jet

-

thác nước +

waterfall

-

sóng +

wave

-
vòng cung
arc

-
chuồng
barn / stable

-
vịnh
bay

-
bãi biển
beach

-
bong bóng
bubble

-
hang động
cave

-
trang trại
farm

-
lửa
fire

-
dấu chân
footprint

-
địa cầu
globe

-
vụ thu hoạch
harvest

-
kiện cỏ khô
hay bales

-
hồ
lake

-

leaf

-
núi
mountain

-
đại dương
ocean

-
toàn cảnh
panorama

-
đá tảng
rock

-
suối
spring

-
đầm lầy
swamp

-
cây
tree

-
thân cây
tree trunk

-
thung lũng
valley

-
quang cảnh
view

-
tia nước
water jet

-
thác nước
waterfall

-
sóng
wave