‫מונחים מופשטים‬     
Абстрактныя тэрміны

-

адміністрацыя
administracyja

‫אדמיניסטרציה‬

-

рэклама
reklama

‫פרסום‬

-

кар'ера
karjera

‫קריירה‬

-

цэнтр
centr

‫מרכז‬

-

выбар
vybar

‫בחירה‬

-

кірунак
kirunak

‫כיוון‬

-

сіла
sila

‫כוח‬

-

водар
vodar

‫ניחוח‬

-

прывід
pryvid

‫רוח רפאים‬

-

радзіма
radzima

‫מולדת‬

-

гігіена
hihijena

‫היגיינה‬

-

ідэя
ideja

‫רעיון‬

-

ілюзія
iliuzija

‫אשליה‬

-

інтэлект
inteliekt

‫אינטיליגנציה‬

-

страта
strata

‫אובדן‬

-

нацыя
nacyja

‫אומה‬

-

навізна
navizna

‫חידוש‬

-

варыянт
varyjant

‫אפשרות‬

-

рэспубліка
respublika

‫רפובליקה‬

-

рызыка
ryzyka

‫סיכון‬

-

бяспека
biaspieka

‫בטיחות‬

-

сэкс
seks

‫מין‬

-

памер
pamier

‫גודל‬

-

поспех
pospiech

‫הצלחה‬

-

вага
vaha

‫משקל‬

-
адміністрацыя
administracyja
‫אדמיניסטרציה‬

-
рэклама
reklama
‫פרסום‬

-
стрэлка
strelka
‫חץ‬

-
забарона
zabarona
‫איסור‬

-
кар'ера
karjera
‫קריירה‬

-
цэнтр
centr
‫מרכז‬

-
выбар
vybar
‫בחירה‬

-
супрацоўніцтва
supracoŭnictva
‫שיתוף פעולה‬

-
колер
kolier
‫צבע‬

-
кантакт
kantakt
‫מגע‬

-
небяспека
niebiaspieka
‫סכנה‬

-
прызнанне ў каханні
pryznannie ŭ kachanni
‫הצהרת אהבה‬

-
зніжэнне
znižennie
‫דרדור‬

-
вызначэнне
vyznačennie
‫הגדרה‬

-
розніца
roznica
‫הבדל‬

-
цяжкасць
ciažkasć
‫קושי‬

-
кірунак
kirunak
‫כיוון‬

-
адкрыццё
adkryccio
‫גילוי‬

-
непарадак
nieparadak
‫הפרעה‬

-
далечыня
daliečynia
‫מרחק‬

-
адлегласць
adliehlasć
‫מרחק‬

-
разнастайнасць
raznastajnasć
‫גיוון‬

-
намаганне
namahannie
‫מאמץ‬

-
даследаванне
dasliedavannie
‫חקר‬

-
падзенне
padziennie
‫נפילה‬

-
сіла
sila
‫כוח‬

-
водар
vodar
‫ניחוח‬

-
свабода
svaboda
‫חופש‬

-
прывід
pryvid
‫רוח רפאים‬

-
палова
palova
‫חצי‬

-
вышыня
vyšynia
‫גובה‬

-
дапамога
dapamoha
‫עזרה‬

-
схованка
schovanka
‫מחבוא‬

-
радзіма
radzima
‫מולדת‬

-
гігіена
hihijena
‫היגיינה‬

-
ідэя
ideja
‫רעיון‬

-
ілюзія
iliuzija
‫אשליה‬

-
уяўленне
ujaŭliennie
‫דמיון‬

-
інтэлект
inteliekt
‫אינטיליגנציה‬

-
запрашэнне
zaprašennie
‫הזמנה‬

-
справядлівасць
spraviadlivasć
‫צדק‬

-
святло
sviatlo
‫אור‬

-
знешні выгляд
zniešni vyhliad
‫מראה‬

-
страта
strata
‫אובדן‬

-
павелічэнне
pavieličennie
‫הגדלה‬

-
памылка
pamylka
‫טעות‬

-
забойства
zabojstva
‫רצח‬

-
нацыя
nacyja
‫אומה‬

-
навізна
navizna
‫חידוש‬

-
варыянт
varyjant
‫אפשרות‬

-
цярпенне
ciarpiennie
‫סבלנות‬

-
планаванне
planavannie
‫תכנון‬

-
праблема
prabliema
‫בעיה‬

-
абарона
abarona
‫הגנה‬

-
адлюстраванне
adliustravannie
‫השתקפות‬

-
рэспубліка
respublika
‫רפובליקה‬

-
рызыка
ryzyka
‫סיכון‬

-
бяспека
biaspieka
‫בטיחות‬

-
таямніца
tajamnica
‫סוד‬

-
сэкс
seks
‫מין‬

-
цень
cień
‫צל‬

-
памер
pamier
‫גודל‬

-
салідарнасць
salidarnasć
‫סולידריות‬

-
поспех
pospiech
‫הצלחה‬

-
падтрымка
padtrymka
‫תמיכה‬

-
традыцыя
tradycyja
‫מסורת‬

-
вага
vaha
‫משקל‬