‫מונחים מופשטים‬     
Termes abstractes

-

l'administració

‫אדמיניסטרציה‬

-

la publicitat

‫פרסום‬

-

la fletxa

‫חץ‬

-

la prohibició

‫איסור‬

-

la cursa

‫קריירה‬

-

el centre

‫מרכז‬

-

l'elecció

‫בחירה‬

-

la col·laboració

‫שיתוף פעולה‬

-

el color

‫צבע‬

-

el contacte

‫מגע‬

-

el perill

‫סכנה‬

-

la declaració d'amor

‫הצהרת אהבה‬

-

el deteriorament

‫דרדור‬

-

la definició

‫הגדרה‬

-

la diferència

‫הבדל‬

-

la dificultat

‫קושי‬

-

la direcció

‫כיוון‬

-

el descobriment

‫גילוי‬

-

el desordre

‫הפרעה‬

-

la distància

‫מרחק‬

-

la distància

‫מרחק‬

-

la diversitat

‫גיוון‬

-

l'esforç

‫מאמץ‬

-

l'exploració

‫חקר‬

-

la caiguda

‫נפילה‬

-

la força

‫כוח‬

-

la fragància

‫ניחוח‬

-

la llibertat

‫חופש‬

-

el fantasma

‫רוח רפאים‬

-

la meitat

‫חצי‬

-

l'altura

‫גובה‬

-

l'ajuda

‫עזרה‬

-

l'amagatall

‫מחבוא‬

-

la pàtria

‫מולדת‬

-

la neteja

‫היגיינה‬

-

la idea

‫רעיון‬

-

la il·lusió

‫אשליה‬

-

la imaginació

‫דמיון‬

-

la intel·ligència

‫אינטיליגנציה‬

-

la invitació

‫הזמנה‬

-

la justícia

‫צדק‬

-

la llum

‫אור‬

-

la mirada

‫מראה‬

-

la pèrdua

‫אובדן‬

-

l'augment

‫הגדלה‬

-

l'error

‫טעות‬

-

l'assassinat

‫רצח‬

-

la nació

‫אומה‬

-

la novetat

‫חידוש‬

-

l'opció

‫אפשרות‬

-

la paciència

‫סבלנות‬

-

la planificació

‫תכנון‬

-

el problema

‫בעיה‬

-

la protecció

‫הגנה‬

-

la reflexió

‫השתקפות‬

-

la república

‫רפובליקה‬

-

el risc

‫סיכון‬

-

la seguretat

‫בטיחות‬

-

el secret

‫סוד‬

-

el sexe

‫מין‬

-

l'ombra

‫צל‬

-

la mida

‫גודל‬

-

la solidaritat

‫סולידריות‬

-

l'èxit

‫הצלחה‬

-

el suport

‫תמיכה‬

-

la tradició

‫מסורת‬

-

el pes

‫משקל‬

-
l'administració
‫אדמיניסטרציה‬

-
la publicitat
‫פרסום‬

-
la fletxa
‫חץ‬

-
la prohibició
‫איסור‬

-
la cursa
‫קריירה‬

-
el centre
‫מרכז‬

-
l'elecció
‫בחירה‬

-
la col·laboració
‫שיתוף פעולה‬

-
el color
‫צבע‬

-
el contacte
‫מגע‬

-
el perill
‫סכנה‬

-
la declaració d'amor
‫הצהרת אהבה‬

-
el deteriorament
‫דרדור‬

-
la definició
‫הגדרה‬

-
la diferència
‫הבדל‬

-
la dificultat
‫קושי‬

-
la direcció
‫כיוון‬

-
el descobriment
‫גילוי‬

-
el desordre
‫הפרעה‬

-
la distància
‫מרחק‬

-
la distància
‫מרחק‬

-
la diversitat
‫גיוון‬

-
l'esforç
‫מאמץ‬

-
l'exploració
‫חקר‬

-
la caiguda
‫נפילה‬

-
la força
‫כוח‬

-
la fragància
‫ניחוח‬

-
la llibertat
‫חופש‬

-
el fantasma
‫רוח רפאים‬

-
la meitat
‫חצי‬

-
l'altura
‫גובה‬

-
l'ajuda
‫עזרה‬

-
l'amagatall
‫מחבוא‬

-
la pàtria
‫מולדת‬

-
la neteja
‫היגיינה‬

-
la idea
‫רעיון‬

-
la il·lusió
‫אשליה‬

-
la imaginació
‫דמיון‬

-
la intel·ligència
‫אינטיליגנציה‬

-
la invitació
‫הזמנה‬

-
la justícia
‫צדק‬

-
la llum
‫אור‬

-
la mirada
‫מראה‬

-
la pèrdua
‫אובדן‬

-
l'augment
‫הגדלה‬

-
l'error
‫טעות‬

-
l'assassinat
‫רצח‬

-
la nació
‫אומה‬

-
la novetat
‫חידוש‬

-
l'opció
‫אפשרות‬

-
la paciència
‫סבלנות‬

-
la planificació
‫תכנון‬

-
el problema
‫בעיה‬

-
la protecció
‫הגנה‬

-
la reflexió
‫השתקפות‬

-
la república
‫רפובליקה‬

-
el risc
‫סיכון‬

-
la seguretat
‫בטיחות‬

-
el secret
‫סוד‬

-
el sexe
‫מין‬

-
l'ombra
‫צל‬

-
la mida
‫גודל‬

-
la solidaritat
‫סולידריות‬

-
l'èxit
‫הצלחה‬

-
el suport
‫תמיכה‬

-
la tradició
‫מסורת‬

-
el pes
‫משקל‬