‫מונחים מופשטים‬     
Termes abstractes

-

l'administració +

‫אדמיניסטרציה‬

-

la publicitat +

‫פרסום‬

-

la fletxa +

‫חץ‬

-

la prohibició +

‫איסור‬

-

la cursa +

‫קריירה‬

-

el centre +

‫מרכז‬

-

l'elecció +

‫בחירה‬

-

la col·laboració +

‫שיתוף פעולה‬

-

el color +

‫צבע‬

-

el contacte +

‫מגע‬

-

el perill +

‫סכנה‬

-

la declaració d'amor +

‫הצהרת אהבה‬

-

el deteriorament +

‫דרדור‬

-

la definició +

‫הגדרה‬

-

la diferència +

‫הבדל‬

-

la dificultat +

‫קושי‬

-

la direcció +

‫כיוון‬

-

el descobriment +

‫גילוי‬

-

el desordre +

‫הפרעה‬

-

la distància +

‫מרחק‬

-

la distància +

‫מרחק‬

-

la diversitat +

‫גיוון‬

-

l'esforç +

‫מאמץ‬

-

l'exploració +

‫חקר‬

-

la caiguda +

‫נפילה‬

-

la força +

‫כוח‬

-

la fragància +

‫ניחוח‬

-

la llibertat +

‫חופש‬

-

el fantasma +

‫רוח רפאים‬

-

la meitat +

‫חצי‬

-

l'altura +

‫גובה‬

-

l'ajuda +

‫עזרה‬

-

l'amagatall +

‫מחבוא‬

-

la pàtria +

‫מולדת‬

-

la neteja +

‫היגיינה‬

-

la idea +

‫רעיון‬

-

la il·lusió +

‫אשליה‬

-

la imaginació +

‫דמיון‬

-

la intel·ligència +

‫אינטיליגנציה‬

-

la invitació +

‫הזמנה‬

-

la justícia +

‫צדק‬

-

la llum +

‫אור‬

-

la mirada +

‫מראה‬

-

la pèrdua +

‫אובדן‬

-

l'augment +

‫הגדלה‬

-

l'error +

‫טעות‬

-

l'assassinat +

‫רצח‬

-

la nació +

‫אומה‬

-

la novetat +

‫חידוש‬

-

l'opció +

‫אפשרות‬

-

la paciència +

‫סבלנות‬

-

la planificació +

‫תכנון‬

-

el problema +

‫בעיה‬

-

la protecció +

‫הגנה‬

-

la reflexió +

‫השתקפות‬

-

la república +

‫רפובליקה‬

-

el risc +

‫סיכון‬

-

la seguretat +

‫בטיחות‬

-

el secret +

‫סוד‬

-

el sexe +

‫מין‬

-

l'ombra +

‫צל‬

-

la mida +

‫גודל‬

-

la solidaritat +

‫סולידריות‬

-

l'èxit +

‫הצלחה‬

-

el suport +

‫תמיכה‬

-

la tradició +

‫מסורת‬

-

el pes +

‫משקל‬

-
l'administració
‫אדמיניסטרציה‬

-
la publicitat
‫פרסום‬

-
la fletxa
‫חץ‬

-
la prohibició
‫איסור‬

-
la cursa
‫קריירה‬

-
el centre
‫מרכז‬

-
l'elecció
‫בחירה‬

-
la col·laboració
‫שיתוף פעולה‬

-
el color
‫צבע‬

-
el contacte
‫מגע‬

-
el perill
‫סכנה‬

-
la declaració d'amor
‫הצהרת אהבה‬

-
el deteriorament
‫דרדור‬

-
la definició
‫הגדרה‬

-
la diferència
‫הבדל‬

-
la dificultat
‫קושי‬

-
la direcció
‫כיוון‬

-
el descobriment
‫גילוי‬

-
el desordre
‫הפרעה‬

-
la distància
‫מרחק‬

-
la distància
‫מרחק‬

-
la diversitat
‫גיוון‬

-
l'esforç
‫מאמץ‬

-
l'exploració
‫חקר‬

-
la caiguda
‫נפילה‬

-
la força
‫כוח‬

-
la fragància
‫ניחוח‬

-
la llibertat
‫חופש‬

-
el fantasma
‫רוח רפאים‬

-
la meitat
‫חצי‬

-
l'altura
‫גובה‬

-
l'ajuda
‫עזרה‬

-
l'amagatall
‫מחבוא‬

-
la pàtria
‫מולדת‬

-
la neteja
‫היגיינה‬

-
la idea
‫רעיון‬

-
la il·lusió
‫אשליה‬

-
la imaginació
‫דמיון‬

-
la intel·ligència
‫אינטיליגנציה‬

-
la invitació
‫הזמנה‬

-
la justícia
‫צדק‬

-
la llum
‫אור‬

-
la mirada
‫מראה‬

-
la pèrdua
‫אובדן‬

-
l'augment
‫הגדלה‬

-
l'error
‫טעות‬

-
l'assassinat
‫רצח‬

-
la nació
‫אומה‬

-
la novetat
‫חידוש‬

-
l'opció
‫אפשרות‬

-
la paciència
‫סבלנות‬

-
la planificació
‫תכנון‬

-
el problema
‫בעיה‬

-
la protecció
‫הגנה‬

-
la reflexió
‫השתקפות‬

-
la república
‫רפובליקה‬

-
el risc
‫סיכון‬

-
la seguretat
‫בטיחות‬

-
el secret
‫סוד‬

-
el sexe
‫מין‬

-
l'ombra
‫צל‬

-
la mida
‫גודל‬

-
la solidaritat
‫סולידריות‬

-
l'èxit
‫הצלחה‬

-
el suport
‫תמיכה‬

-
la tradició
‫מסורת‬

-
el pes
‫משקל‬